FAQ

FAQ

Ja, de woningprijzen zijn Vrij op Naam. Dit houdt in dat alle kosten voor de overdracht en alle belastingen in de verkoopprijs inbegrepen zijn.

Ja, de woningen staan volledig op eigen grond. De grond onder de woningen wordt dus in eigendom overgedragen.

Ja, de woningen en appartementen zijn voorzien van een keuken en sanitair. Deze kunnen naar eigen wens aangepast en/of uitgebreid worden.

De 2-kappers beschikken over parkeerplaatsen op eigen terrein. Voor alle overige woningtypes bevinden de parkeerplaatsen zich in het openbaar gebied.

Alle woningen, m.u.v. de beneden-/bovenwoningen, zijn energieneutraal. Dit betekent dat alle gebouwgebonden energie volledig duurzaam opgewekt wordt. De woningen beschikken over een warmtepomp met bodembronnen. De installatie kan zowel gehuurd worden als in eigendom verkregen worden. De beneden-/bovenwoningen voldoen aan de eisen van BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw)

Ja, de woningen beschikken over vloerverwarming. Door het bronsysteem is het tevens mogelijk om de woning enkele graden te koelen.

Meer dan tien appartementen van Parc Alcazar krijgen een Koopimpuls. Dit komt door het feit dat de ontwikkelaar het project in aanmerking wil laten komen voor het Startbouwimpuls van de Rijksoverheid. De woningmarkt verandert, onder andere de bouwkosten zijn enorm gestegen waardoor verkoop van nieuwbouw stagneert. Dat heeft ook de Rijksoverheid gemerkt. “Om stilstand van de bouw door de veranderde economische omstandigheden te voorkomen, heeft minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening een aantal maatregelen genomen. Eén hiervan is de Startbouwimpuls (Sbi), een subsidie voor bouwprojecten”, zie voor meer informatie: rijksoverheid.nl.

Daarnaast zijn alle appartementen zonder Koopimpuls mogelijk met 15.000 euro subsidie-korting op uw aankoopbedrag. Dat betekent dat u deze reductie op uw aankoopbedrag krijgt bij toekenning van het Startbouwimpuls van de Rijksoverheid voor Parc Alcazar. De verwachting is dat deze informatie einde van 2023/begin 2024 bekend wordt.

Ja, het is raadzaam een financieel adviesgesprek in te plannen bij Vaes Finance.

Ja, de beschikbaarheid hiervan wordt meegenomen in het toewijzingsbeleid.

Voor de bebouwing op de kavels gelden de eisen uit het bestemmingsplan, alsmede enkele esthetische uitgangspunten. Deze zijn verwoord in het kavelpaspoort.