FAQ

FAQ

De verwachting is dat er eind Q1 2023 gestart kan worden met de sloopwerkzaamheden. De daadwerkelijke bouwwerkzaamheden starten Q3 2023.

Prognose oplevering Q4 2024 / Q1 2025.

Bij de toewijzing wordt rekening gehouden met de opgegeven volgorde van voorkeur en het wel/niet in bezit zijn van een hypotheekverklaring van Vaes Finance.

Ja, de woningprijzen zijn Vrij op Naam. Dit houdt in dat alle kosten voor de overdracht en alle belastingen in de verkoopprijs inbegrepen zijn.

Ja, de woningen staan volledig op eigen grond. De grond onder de woningen wordt dus in eigendom overgedragen.

Ja, de woningen en appartementen zijn voorzien van een keuken en sanitair. Deze kunnen naar eigen wens aangepast en/of uitgebreid worden.

De 2-kappers beschikken over parkeerplaatsen op eigen terrein. Voor alle overige woningtypes bevinden de parkeerplaatsen zich in het openbaar gebied.

Alle woningen, m.u.v. de beneden-/bovenwoningen, zijn energieneutraal. Dit betekent dat alle gebouwgebonden energie volledig duurzaam opgewekt wordt. De woningen beschikken over een warmtepomp met bodembronnen. De installatie kan zowel gehuurd worden als in eigendom verkregen worden. De beneden-/bovenwoningen voldoen aan de eisen van BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw)

Ja, de woningen beschikken over vloerverwarming. Door het bronsysteem is het tevens mogelijk om de woning enkele graden te koelen.

Ja, het is raadzaam een financieel adviesgesprek in te plannen bij Vaes Finance.

Ja, de beschikbaarheid hiervan wordt meegenomen in het toewijzingsbeleid.

Voor de bebouwing op de kavels gelden de eisen uit het bestemmingsplan, alsmede enkele esthetische uitgangspunten. Deze zijn verwoord in het kavelpaspoort.